Izložba ATTENTION! HERE I AM Branka Miliskovića u Galeriji DOB

dana Oct15 2019

Samostalna izložba umetnika Branka Miliskovića ATTENTION! HERE I AM predstavlja rekapitulaciju umetnikovih stejdž persona koje je kroz serije svojih performansa u proteklih nekoliko godina prezentovao u Srbiji i inostranstvu. Interdisciplinaran pristup, koncipiran na granicama teatra – kabarea, opere i drame, ukazuje na projekciju narativa preuzetog sa opšteg mesta nasleđenog iz prošlosti, koji je umetnik decentralizovao i izmestio iz svog prvobitnog konteksta. Otvaranje izložbe u utorak, 15. oktobra u 19 časova u Galeriji Doma omladine Beograda. Izložba traje do 1. novembra 2019.

Koncept redefinisanih i dekonstruisanih subjekata na sceni zasniva se na transfiguraciji socijalnih formacija koje su dovele do izgradnje faktivnih ličnosti i simulakruma (kopija subjekata bez originala) zastupljenih u društvu; one su umetniku poslužile kao inspiracija za oblikovanje fantazmičnih tela koja svojim vizuelnim i glasovnim manipulacijama impliciraju na socio-političke probleme, ali i razvijaju sposobnost sopstvene autonomije unutar umetničke prakse.

Performansi Branka Miliskovića su svakako akti lične ekspresije i slobodnog tumačenja pitanja koja se prožimaju kroz politiku, kulturu, istoriju i umetnost. Imajući u vidu vremenski kontekst koji je umetnik repozicionirao i izgradio na osnovu saznanja o događajima iz prošlosti, moramo uzeti u obzir da je istorija kao takva vidljiva na dva različita načina – prvi: kroz stvaran događaj projektovan na fizičkom telu persone (javni) i drugi: događaj projektovan na njegov um (privatni). S tim u vezi, serija performansa ukazuje na događaje projektovane iz unutrašnjeg sveta umetnika koji je svoja zapažanja zasnovao na saznajnim elementima iz stvarnog sveta.

Koncipirajući svoje telo kao političko, socijalno i erotsko, u rekapitulaciji ATTENTION! HERE I AM, umetnik kroz različite serije performansa demistifikuje narative koji neposredno korespondiraju sa pitanjima utemeljenim u kulturi. Naime, tročasovni performans(i) APPOINTED predstavljaju fiktivno političko telo Generalnih sekretara Ujedinjenih nacija sa neograničenim mandatom. Tela izgovaraju osam inaguracionih govora prethodnih sekretara, od 1946. godine do danas (uključujući i dva foto portreta – konstrukta, na kojima je sarađivao sa fotografima Šonom Mekleodom (Sean MacLeod) i Danilom Matarugom). Zatim, foto diptih (G)RAND MASTER (u saradnji sa fotografkinjom Isidorom Bojović) prikazuje misteriozno telo koje na socio-politički način preispituje koncept novog svetskog poretka, građenje iz senke, simbolizam i pitanja arhitekture masonskih građevina. Sa druge strane, fotoportret LUST (u saradnji sa fotografom Aleksandrom Crnogorcem) je prikaz erotskog tela koje egzistira na granicama kempa i queer-a. Kroz to telo umetnik pozicionira pitanja rodne kategorizacije, izmešta normative iz okvira vidljivog i na provokativan način redefiniše pitanja telesnosti koja obuhvataju sopstvenu (re)prezentaciju u prostoru.

U sklopu izložbe su, osim fotografija dominantnih-fiktivnih subjekata, izloženi umetnički artefakti sa naznačenih performansa, video performans Das Lied aus dem Grab – na kome umetnik peva pesmu “Lili Marlene” na grobu Marlen Ditrih (Marlene Dietrich) u Berlinu i tekstualna instalacija HÔTEL. Instalacija predstavlja dijalog između stejdž persona koje će u istoimenom performansu u nastanku Milisković realizovati u kolaboraciji sa umetnikom Danteom Buuom.

Izložba ATTENTION HERE I AM predstavlja presek opštih pitanja savremenog društva, koja kroz motivsko-fabulativnu analogiju imaju za cilj da projektuju odnose između umetnikovog predloška i publike koja kroz lični stav taj predložak percipira. Na taj način Milisković uspostavlja dijalog između posmatrača i umetničkog dela koja komuniciraju na granicama kolektivnog sećanja i izmeštene stvarnosti.
Bez komentara, Comment ili Ping

Odgovori na “Izložba ATTENTION! HERE I AM Branka Miliskovića u Galeriji DOB”


« KidHub organizuje drugi Globalni dečji DIZAJNATON u Beogradu

RSS trendovi

  • An error has occurred, which probably means the feed is down. Try again later.

RSS revije

  • An error has occurred, which probably means the feed is down. Try again later.

Arhiv

po datumu

po temi

Predlozi

STYLERS predstavlja

Kategorije

STYLERS Facebook